Irásbeli szavazás eredménye

Tisztelt Tulajdonosok!
 
A tetőtéri homlokzat fa lambéria szerkezet hőszigetelésével, állagmegóvó karbantartásával – valamint ennek pénzügyi fedezetére 1 db Fundamenta Lakástakarék szerződésből igénylendő azonnali áthidaló kölcsönnel kapcsolatos írásbeli szavazás lezárult.
 
A szavazás eredménye:
1/2018 (03.26.) sz. határozati javaslat         Leadott szavazatok száma: 3784/10.000.
 
Az írásbeli szavazás eredménye: 3103/10 000 igen, 537/10.000 nem, 144/10 000 tartózkodik
 
A tetőtéri fa lambéria szerkezet hőszigetelését, állagmegóvását a TSM Ceramic módszerrel 3103/10.000 igen szavazattal a Közgyűlés MEGSZAVAZTA.
 
 
2/2017 (03.26) sz. határozati javaslat        Leadott szavazatok száma: 3784/10.000.
 
Az írásbeli szavazás eredménye: 3041/10 000 igen, 537/10.000 nem, 206/10 000 tartózkodik
 
A 8113604-100 szerződésszámú Fundamenta szerződésre vonatkozó azonnali áthidaló hitelt a Közgyűlés MEGSZAVAZTA. Felhatalmazzák a közös képviselőt, hogy a hitelfelvétellel kapcsolatos ügyintézést elvégezze. A megemelt közös költség összegét a Közgyűlés elfogadta.
 
A munkálatok megkezdéséről és menetéről folyamatosan tájékoztatom majd Önöket.
 
Közös képviselő