Közgyűlés

Tisztelt Tulajdonosok!

Mai napra rendkívüli Közgyűlést hívtam össze korábban, ahol az új közös képviselő / üzemeltető cég megválasztása a napirendi pont. A Jelöltek kiválasztása a Számvizsgáló Bizottsági tagok által megtörtént, a kiválasztás folyamatáról, a Jelöltek bemutatásáról több helyen és időben tájékoztattuk Önöket. Három hónapja készülünk erre a mai napra.

Mai nappal a Közgyűlés feladata a Jelöltek közül kiválasztani kit tartanak legmegfelelőbbnek és legalkalmasabbnak az Európa-Lakókert II.Társasház közös képviselői feladatainak elvégzésére. Ez nemcsak, hogy fontos, de a társasház életében talán az egyik legdöntőbb kérdés.

Ehhez elengedhetetlen, hogy a Jelölteknek időt kell hagyni a bemutatkozásra, a Közgyűlésen minél több tulajdonos részt tudjon venni, kérdezhessenek és legyen idejük a részükről megfelelő döntést, szavazás formájában meghozni.

Sajnos a kialakult veszélyhelyzetben erre nincs mód.

A mai naptól életbe léptetett szigorítások, a rendezvények, gyűlések megtartása és az azon való részvétel tilos, a kijárási korlátozás mind azt jelzik nekem, hogy ezt a mai Közgyűlést el kell halasztanom és vissza kell hívnom.

S teszem azt mindenekfelett azért, mert első és legfontosabb az emberek egészsége, a járvány terjedésének fékezése, amiért nekem is mindent meg kell tennem, magánemberként és közös képviselőként is! Lehetne most kiskapukat keresni, hogy milyen címszóval tartsuk meg a Közgyűlést, de ennél sokkal fontosabb, hogy az Önök és lakótársaik védelmében a járványt minden eszközzel próbálják szeretett lakóparkunk területéről kiszorítani.

A jogszabályi tilalomra való tekintettel döntésem tehát meghoztam, a mai rendkívüli Közgyűlést visszahívom, erről minden érintettet (tulajdonosok, Jelöltek, SzVB tagok, ügyvéd) értesítek. Amint a veszélyhelyzetet hivatalosan lezártnak tekintik, úgy az azt követő legközelebbi időpontra a Közgyűlést ismételten összehívom. A kiválasztás folyamata lezárt, tehát a Jelöltek, az ajánlatok változatlan feltételek között lesznek az új Közgyűlés során meghirdetve.

Mind jogilag, mind morálisan döntésemet vállalva, tisztelettel:

Egyed Szilvia Eszter