Téli rezsicsökkentés

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 33. szám 1329 1. melléklet a 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelethez A téli rezsicsökkentésként, a földgázt egyetemes szolgáltatás keretében vételező lakossági fogyasztók részére biztosított juttatás 2017/2018-as gázévben megállapított összege

1. Az egyetemes szolgáltatóval egyetemes szolgáltatói jogviszonyban álló lakossági fogyasztó részére a 2017/2018-as gázév téli fogyasztási időszakában bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatás összege – a 2. és 3. pontban foglaltak kivételével – 12 000 forint.

2. A 20 m3 /h alatti gázmérővel rendelkező fogyasztói közösség esetében a 2017/2018-as gázév téli fogyasztási időszakában bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatás összege az 1. pont szerinti összeg kétszerese, azaz 24 000 forint, függetlenül attól, hogy az adott fogyasztói közösség hány vételező taggal rendelkezik.

3. A 20 m3 /h vagy a feletti gázmérővel rendelkező fogyasztói közösség esetében a 2017/2018-as gázév téli fogyasztási időszakában bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatás összege az 1. pont szerinti összeg tízszerese, azaz 120 000 forint, függetlenül attól, hogy az adott fogyasztói közösség hány vételező taggal rendelkezik.

Az EU-II társasházra nézve a fentiek szerint összesen 144.000,- ft juttatást írnak jóvá a gázszámlákon, ami 770,- ft/lakást jelent. Amint a társasház számláin megjelenik az állami juttatás, azon időszakot követő legközelebbi elszámoló lapon fogják látni.

Közös képviselő